آزمایش آهن ربا

آهن ربا قطعه ای است که ذرات آهن و فولاد را به خود جذب می کند. به آهنربا مغناطیس هم می گوئیم. می توان گفت هر جسمی که خاصیت آهن ربایی داشته باشد دارای خاصیت مغناطیسی است.آهن ربا قطعه ای است که ذرات آهن و فولاد را به خود جذب می کند. به آهنربا مغناطیس هم می گوئیم. می توان گفت هر جسمی که خاصیت آهن ربایی داشته باشد دارای خاصیت مغناطیسی است.

 

 

 

کلمات کلیدی:  آزمایش | دانستنی های علمی | دانستنی ها | تفریح و سرگرمی | آزمایش علوم | روش ساخت یک آزمایش با آهنربا